ultralight.co.il - מדוע נחשבים חיילים משוחררים לכוח מועדף בעבודה? - חלק שני
מאמרים

מדוע נחשבים חיילים משוחררים לכוח מועדף בעבודה? - חלק שני

בחברות מהסוג הזה ניתן להמשיך ולהתקדם בהן בעתיד וניתן גם לשלב לימודים, מצד שני אין חובה ואפשר לעבוד במקומות הללו בשביל ההתנסות בלבד.

משרות של ארגון והדרכה מוצעים לחיילים משוחררים רבים, כיוון שאנחנו עדיין צעירים ופתוחים ללמידה כל פעם מחדש ובתנאי שנהיה מספיק עירניים לכך. לחיילים רבים ניסיון צבאי בהדרכה ובארגון ועל כן תפקידם באזרחות במקצועות היכולים להוביל שינוי חשוב מאוד.

עבודות אחרות המוצעות לנו כחיילים משוחררים הם עבודות שבדרך כלל לנו בתור אנשים צעירים יש יותר יכולת נפשית לעבוד בהם ולהפיק הנאה. הנאה שיכולה להישמר גם אצל אנשים מבוגרים מאוד מסוימים ומיוחדים. עבודות כדוגמת צוותי בידור, צוותי הקמה בהפקות, עבודה בבארים ובמסעדות הן רק חלק מהרשימה. בנוסף לכך שאלו עבודות מהנות הן גם מקורות עבודה לרווח כספי טוב ולהתקדמות בחיסכון אל עבר המטרות שלנו.

כל עבודה המוצעת לנו יכולה לספק לנו גם מקור להמשכיות ובעיקר ללמידה, להנאה וכדאי שיהיו לנו מאלו בכל דבר כי המסע רק מתחיל..

habaacenter.co.il

חזרה לחלק ראשון