ultralight.co.il - מדוע נחשבים חיילים משוחררים לכוח מועדף בעבודה?
מאמרים

מדוע נחשבים חיילים משוחררים לכוח מועדף בעבודה?

מדוע נחשבים חיילים משוחררים לכוח מועדף בעבודה?

כאשר אנו משתחררים מהצבא, נעמדים אל מול פניה של האזרחות, ובין הדברים הראשונים שניתן לקלוט הוא שאנחנו דרושים בכל מקום ולכל מקום. למצב הזה מספר סיבות הגיוניות מאוד ושמסונכרנות היטב עם התכונות, היכולות והסטאטוס שלנו כחיילים משוחררים. על כן כדאי לנו לראות בכך כהזדמנות של למידה ושל עשייה גם אם זה מרגיש כשמשהו לא מספיק גבוה ורם כמו להיות מנכ"ל בחברת דלק או הייטק..

משרות דרושים רבות מפורסמות, מוצעות ותרות בעיקר אחרי חיילים משוחררים, משרות הדורשות יכולת מכירה ומשרות של עבודה מכירתית ושירותית מוצעות בעיקר לנו כחיילים משוחררים, כיוון שכחיילים משוחררים אנחנו אזרחים חדשים חדורי מוטיבציה אשר רוצים מאוד להצליח, רוצים מאוד להצליח בהשגת רווח כספי ובאגירתו למטרות קרובות וספציפיות. בכך מטרה עיקרית היא גם לנו לתור אחר משרות מהסוג הזה וכדאי לנו להבין את המשמעות של לעבוד בעבודות מהסוג הזה. כיוון שרבים מאיתנו טרם טעמו דברים אחרים, אנו יכולים לנצל את יתרונות המוטיבציה והרצון להצליח ובאמת להתברג במקומות המושתתים על מכירות ושירות ובכך להרוויח ניסיון רב, למידה רבה וכן את היכולת להרוויח כסף ואולי טוב יותר במשק במצבים מסוימים.

המשך מאמר